Pagina se încarcă

Căușeni

734
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Căușeni este un oraș reședință de raion, cu 15,939 locuitori, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Căușeni a răspuns parțial apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare și salubrizare. Nu a prezentat date despre serviciul de iluminat stradal și transport rutier public de persoane.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Căușeni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Gradul general de acces al locuințelor la serviciul apă este de 77,37%, similar mediei pe localitățile care au furnizat date. Toți locuitorii de la apartamente sunt abonați la serviciul public de apă, însă  doar 61,1% dintre casele individuale sunt conectate la acest serviciu. Orașul a reușit să îmbunătățească modalitatea de administrare a serviciului apă, reducând în perioada 2012-2017 pierderile de apă în rețea de la 46% la 37%;
  • Diferența dintre tariful mediu plătit de consumatori pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +6,27 lei/m3; 
  • Cu un tarif de 14 lei/m3 de apă potabilă și 11 lei/m3 canalizare pentru consumatorii casnici contorizați, operatorul reușește să acopere 99,34% din valoarea cheltuielilor pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și peste 100% (inclusiv datoriile) pentru serviciul de canalizare;
  • Chiar dacă locuitorii de la apartamentele din Căușeni au un acces mare la serviciul canalizare (94,15%), doar 2,32% dintre casele individuale se bucură de acces la acest serviciu public. În perioada 2015-2017 în oraș a fost construită 20% de rețea nouă de canalizare;
  • Căușeni este unul dintre puținele orașe care dispune de gunoiște autorizată pentru depozitarea deșeurilor și înregistrează costuri de două ori mai mici decât media pe țară pentru prestarea acestui serviciu. Cu toate acestea, la Căușeni se înregistrează cel mai mic grad de acoperire a cheltuielilior de către tarif, doar 42,75% din cheltuielile operatorului fiind acoperite de către facturile emise pentru salubrizare;
  • Gospodăriile din Căușeni achită 12 lei/lunar pentru salubrizare.