Pagina se încarcă

Alimentare cu apă

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2019 2020 2021 2022
pozitiv 909 Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă 85.65 % 86.61 % 88.32 % 87.06 %
pozitiv 915 Durata accesului la apă 24 Ore/zi 24 Ore/zi 24 Ore/zi 24 Ore/zi
pozitiv 923 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă 97.51 % 95.87 % 95.33 % 95.01 %
pozitiv 929 Ponderea rețelelor noi de apeduct 13.3 % 10.82 % 4.99 % 8.1 %
pozitiv 1215 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul de alimentare cu apă potabilă, pe cap de locuitor 31.52 Lei/persoană 18.33 Lei/persoană 23.44 Lei/persoană 48.25 Lei/persoană
negativ 936 Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă 42.19 % 43.02 % 39.26 % 37.77 %
negativ 938 Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință 19.63 % 16.1 % 14.91 % 19.63 %
negativ 941 Tariful apei potabile pentru consumatorii casnici contorizați 12.42 Lei/m3 13.56 Lei/m3 14.96 Lei/m3 15.83 Lei/m3
negativ 947 Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile 96158.65 Lei/km 114793.35 Lei/km 115765.56 Lei/km 126830.71 Lei/km
pozitiv 950 Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați 85.27 % 95.4 % 96.88 % 89.68 %
pozitiv 952 Gradul de încasare a facturilor pentru apă 91.62 % 98.97 % 99.14 % 100.43 %
pozitiv 1147 Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie 71.28 m3/gospodărie 72.86 m3/gospodărie 72.41 m3/gospodărie 74.71 m3/gospodărie
negativ 1155 Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă 13.82 Lei/m3 10.3 Lei/m3 9.64 Lei/m3 11.6 Lei/m3
negativ 1159 Cost operațional pentru un m3 de apă facturată 23.13 Lei/m3 14.92 Lei/m3 24.38 Lei/m3 17.69 Lei/m3
pozitiv 1167 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă 109.35 % 118.05 % 110.85 % 102.64 %
pozitiv 1209 Sursa de captare a apei 2 1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele 2 1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele 2 1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele 2 1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele
pozitiv 1213 Apa furnizată populației 79.47 % 81.77 % 80.43 % 80.3 %
negativ 1221 Cheltuieli administrative 28.06 % 30.26 % 33.22 % 33.75 %
pozitiv 1231 Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul de alimenatre cu apă 63.54 % 100 % 69.78 % 83.87 %
negativ 1235 Rata de accidente în rețeaua de alimenatre cu apă per km de rețea 2.85 Accidente/km 2.97 Accidente/km 2.43 Accidente/km 2.48 Accidente/km
pozitiv 1239 Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă 100.02 % 98.68 % 98.39 % 103.65 %
pozitiv 1251 Rata de soluționare a reclamațiilor privind serviciul de alimenatre cu apă 97.69 Soluționate/înregistrate 100 Soluționate/înregistrate 100 Soluționate/înregistrate 100 Soluționate/înregistrate
negativ 1257 Gradul de informare al cetățenilor cu privire la întreruperile din planificate și neplanificate în presatrea serviciului de alimenatre cu apă 71.52 % 86.34 % 85.77 % 82.59 %
negativ 1376 POnderea înteruperilor neplanificate 82.58 % 91.65 % 91.5 % 96.72 %
pozitiv 1378 Ponderea apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei în funcțiune 96.98 % 97.19 % 97 % 97.7 %
pozitiv 1383 Ponderea cheltuielilor executate pentru aprovizionarea cu apă în total cheltuieli precizate în bugetul local 84.36 % 87.84 % 79.09 % 83.23 %