Pagina se încarcă

Alimentare cu apă

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2012 2017 2018 2019
pozitiv 909 Gradul general de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă - 76.57 % 82.32 % 83.56 %
pozitiv 911 Gradul de acces al populației la serviciul public de alimentare cu apă după tipul locuinței
pozitiv 911       Apartamente cu acces la serviciul public de alimentare cu apă - 89.81 % 92.34 % 92.76 %
pozitiv 912       Case cu acces la serviciul public de alimentare cu apă - 67.81 % 73.97 % 74.81 %
pozitiv 915 Durata accesului la apă 22.4 Ore/zi 23.9 Ore/zi 24 Ore/zi 24 Ore/zi
pozitiv 923 Gradul de conformare la cerințele de potabilitate a apei livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă 79.98 % 91.94 % 86.26 % 86.26 %
pozitiv 926 Gradul de contorizare - 88.17 % 97.2 % 97.15 %
pozitiv 929 Ponderea rețelelor noi de apeduct - 4.21 % 2.33 % 3.2 %
pozitiv 1215 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul de alimentare cu apă potabilă, pe cap de locuitor - - 8.94 Lei/persoană 16.63 Lei/persoană
negativ 936 Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă 48.56 % 43.54 % 37.1 % 36.69 %
negativ 938 Ponderea costurilor pentru energia electrică în costul total pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă în anul de referință - 27.32 % 25.4 % 22.63 %
negativ 941 Tariful apei potabile pentru consumatorii casnici contorizați 11.08 Lei/m3 13 Lei/m3 13.75 Lei/m3 14.03 Lei/m3
negativ 947 Costul operațional pe kilometru de rețea publică de transport și distribuție a apei potabile 68791.02 Lei/km 94766.48 Lei/km 84165.13 Lei/km 77810.48 Lei/km
pozitiv 950 Gradul de acoperire a costurilor pentru 1 m3 de apă facturată de către tariful pentru consumatorii casnici contorizați - 72.51 % 91.92 % 86.76 %
pozitiv 952 Gradul de încasare a facturilor pentru apă - 99.56 % 93.21 % 103.43 %
pozitiv 1147 Cantitatea medie de apă livrată per gospodărie - 61.15 m3/gospodărie 49.3 m3/gospodărie 51.78 m3/gospodărie
pozitiv 1151 Tariful mediu al apei potabile - 15.9 Lei/m3 18 Lei/m3 13.47 Lei/m3
negativ 1155 Costul operațional pentru producerea (captarea) unui m3 de apă - 10.38 Lei/m3 10.32 Lei/m3 10.41 Lei/m3
negativ 1159 Cost operațional pentru un m3 de apă facturată - 19.4 Lei/m3 16.54 Lei/m3 17.47 Lei/m3
pozitiv 1167 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de alimentare cu apă - 87.93 % 102.18 % 99.78 %
pozitiv 1199 Delegarea de către Consiliul local către ANRE a funcției de aprobare a tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și sanitație - - 0.2 1=da; 0=nu 0.2 1=da; 0=nu
pozitiv 1209 Sursa de captare a apei - - 1.92 1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele 1.76 1=de suprafață; 2=subterană; 3=ambele
pozitiv 1213 Apa furnizată populației - - 50.76 % 49.18 %
negativ 936 Pierderea de apă în rețeaua publică de transport și distribuție a apei potabile până la intrarea în bloc/casă 48.56 % 43.54 % 37.1 % 36.69 %
negativ 1221 Cheltuieli administrative - - 21.15 % 23.22 %
pozitiv 1227 Valoarea totală a investițiilor în serviciul de alimentare cu apă - - 513041.82 Lei 4269327.65 Lei
pozitiv 1231 Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul de alimenatre cu apă - - 42.01 % 31.57 %
negativ 1235 Rata de accidente în rețeaua de alimenatre cu apă per km de rețea - - 2.68 Accidente/km 2.37 Accidente/km
pozitiv 1239 Rata de lichidare în termen normativ a întreruperilor în prestarea serviciului public de alimentare cu apă - - 100.79 % 94.71 %
pozitiv 1251 Rata de soluționare a reclamațiilor privind serviciul de alimenatre cu apă - - 96.37 Soluționate/înregistrate 97.23 Soluționate/înregistrate
pozitiv 1257 Gradul de informare al cetățenilor cu privire la întreruperile din planificate și neplanificate în presatrea serviciului de alimenatre cu apă - - 58.45 % 49.31 %
pozitiv 1261 Fonduri externe în prestarea serviciului public de alimentare cu apă în localitate - 0.45 1=da; 0=nu 0.28 1=da; 0=nu 0.35 1=da; 0=nu
negativ 1367 Ponderea întreruperilor neplanificate în total întreruperi în rețea - - 77.76 % 82.26 %