Pagina se încarcă

Ștefan Vodă

755
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Ștefan Vodă este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, cu o populație de 7,349 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 17 consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniului serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Ștefan Vodă a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubritate, iluminat stradal.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Ștefan Vodă în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Orașul Ștefan Vodă este al treilea oraș cu cele mai multe case individuale conectate la rețeaua publică de alimentare cu apă - 92,41% conectate, fiind depășit la acest indicator doar de municipiile Ungheni și Chișinău. În același timp un număr foarte mic de case individuale (7%) sunt conectate la canalizare centralizată. Aici tariful la apă pentru consumatorii casnici contorizați acoperă doar 59,14% din costul operațional pentru livrarea fiecarui metru cub de apă facturat, iar tariful pentru canalizare acoperă doar 55% din costurile înregistrate de operator;
  • Orașul are un grad redus de contorizare a branșamentelor la apă - unde numai 25% dintre branșamente sunt contorizate;
  • Localitatea se plasează printre cele mai performante în prestarea serviciului de salubrizare, datorită valorilor pozitive la o serie de indicatori: gradul înalt de abonare al populației la serviciul de salubrizare de circa 86%, dispune de o gunoiște autorizată pentru depozitarea deșeurilor, iar gradul de umplere a acesteia este de 75%;  este una dintre puținele localități care asigură colectarea separată pentru unele tipuri de deșeuri. Cu toate acestea, serviciul de salubrizare este prestat insuficient caselor individuale. Doar 64% dintre casele individuale sunt abonate la serviciul salubritate, iar colectarea deșeurilor de la aceste gospodării se face de doar 2 ori pe lună, în timp ce media pe țară este de 8 ori pe lună; 
  • În perioada anilor 2015-2017 pentru dezvoltarea iluminatului stradal în localitate au fost accesate fonduri externe, cu o valoare medie de 50 lei/ capita; 
  • Orașul Ștefan Vodă nu dispune de transport rutier local de persoane.