Pagina se încarcă

Taraclia

756
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Taraclia este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova, cu o populație de 12536 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria orașului Taraclia a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizat date despre serviciul apă, canalizare, salubrizare, iluminat public stradal și transport rutier local de persoane.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Taraclia în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Orașul Taraclia are conectate la serviciul public de alimentare cu apă 84% din locuințe, iar la canalizare 32%. În anul 2017 localitatea a construit 54,44% de rețea nouă de alimentare cu apă.
  • Performanța în furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare este una relativ bună, însă în localitate apele uzate nu sunt epurate, stația de epurare fiind veche și nefuncțională; 
  • Consumatorii casnici contorizați achită 14 lei/m3 de apă consumată, în condițiile în care costul operațional pentru furnizarea unui m3 de apă captată este de 10,37 lei/m3. Din cauza pierderilor de apă (39%), costul operațional al unui m3 de apă facturat ajunge la 17,10 lei/m3 și, respectiv, valoarea facturilor emise acoperă 93% din cheltuielile totale suportate de operator pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă;  
  • Circa 70% din totalul gospodăriilor din Taraclia sunt abonate la serviciul salubritate. Aici se înregistrează un număr mare de case individuale cu contracte pentru serviciul salubrizare, 73% din case beneficiind de acest serviciu, plasând orașul al patrulea în lista celui mai bun acces la salubritate pentru casele individuale. Deșeurile sunt colectate săptămânal de la casele individuale, iar acestea achită un tarif relativ mare, de 30 lei/gospodărie/lună pentru acest serviciu;
  • Localitatea este acoperită cu iluminat public stradal în proporție de 41,1%. Costul operațional pentru fiecare km de rețea este destul de mic, de 2,857 lei/km, însă corpurile de iluminat eficiente energetic reprezintă puțin peste 10% din totalul de becuri în iluminatul stradal. Primăria a raportat 98% din drumuri fiind în stare rea, iar 61% din lungimea totală a acestora are o structură rutieră ușoară (semipermanentă).