Pagina se încarcă

Nisporeni

746
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală și completate cu date disponibile în sursele deschise, pentru anii 2019-2020. 

Nisporeni este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 7,742 locuitori cu reședință obișnuită conform datelor Biroului Național de Statistică în 2023 . Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. 

Concluzii

Unele constatări pentru anul 2022 despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Nisporeni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Gradul general de acces al populației la serviciul public de aprovizionare cu apă este în ultimii patru ani fost îmbunătățit cu aproximativ 2 puncte procentuale atingând în anul 2022 aproximativ 74, 23% cu o durată de prestare a serviciului de 24 de ore;
  • Orașul Nisporeni este lider la valoarea investițiilor medii anuale pe cap de locuitor în serviciul apă, cu circa 2,540 lei/cap de locuitor în perioada anilor 2015-2017. Atât apa livrată către consumatori prin sistemul centralizat cât și cea evacuată corespunde 100% normativelor legale; 
  • Unul dintre puținele orașe care dispune de o gunoiște autorizată pentru depozitarea deșeurilor. Cu toate acestea, operatorii care gestionează serviciul nu sunt autorizați iar cantitatea de deșeuri colectate pe cap de locuitor este una foarte mică;
  • Doar 17,7% din lungimea străzilor din oraș dispun de iluminat stradal, iar 94% dintre corpurile de iluminat sunt eficiente energetic. Această performanță se datorează accesării fondurilor externe pentru iluminat stradal în perioada 2015-2017, în valoare de circa 74 lei/ cap de locuitor; 
  • Capacitatea de transport a pasagerilor în trafic local în comparație cu alte localități este una redusă și doar 25% dintre stațiile publice de așteptare din localitate sunt în stare bună.