Pagina se încarcă

Nisporeni

746
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Cu părere de rău APL nu a oferit date pentru anii 2018 și 2019

Nisporeni este orașul de reședință al raionului cu același nume, situat în Regiunea de Dezvoltare Centru a Republicii Moldova, cu o populație de 11,500 locuitori. Consiliul orășenesc are în componență 23 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. 

Concluzii

Unele constatări pentru anul 2017 despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în orașul Nisporeni în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Gradul general de acces al populației la serviciul public de aprovizionare cu apă este de 75%. În același timp și 75% dintre casele individuale sunt conectate la serviciul centralizat de apă, o pondere cu 8% mai mare decât media pe localități. Localitatea înregistrează costuri operaționale mari pentru furnizarea unui m3 de apă facturată iar tariful pentru consumatorii casnici contorizați acoperă doar 46% din aceste costuri;
  • Orașul Nisporeni este lider la valoarea investițiilor medii anuale pe cap de locuitor în serviciul apă, cu circa 2,540 lei/cap de locuitor în perioada anilor 2015-2017. Atât apa livrată către consumatori prin sistemul centralizat cât și cea evacuată corespunde 100% normativelor legale; 
  • Unul dintre puținele orașe care dispune de o gunoiște autorizată pentru depozitarea deșeurilor. Cu toate acestea, operatorii care gestionează serviciul nu sunt autorizați iar cantitatea de deșeuri colectate pe cap de locuitor este una foarte mică;
  • Doar 17,7% din lungimea străzilor din oraș dispun de iluminat stradal, iar 94% dintre corpurile de iluminat sunt eficiente energetic. Această performanță se datorează accesării fondurilor externe pentru iluminat stradal în perioada 2015-2017, în valoare de circa 74 lei/ cap de locuitor; 
  • Capacitatea de transport a pasagerilor în trafic local în comparație cu alte localități este una redusă și doar 25% dintre stațiile publice de așteptare din localitate sunt în stare bună.