Pagina se încarcă

Canalizare și epurare

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2012 2017 2018 2019
pozitiv 995 Prezența stației de epurare - 0.92 1=da; 0=nu 0.78 1=da; 0=nu 0.86 1=da; 0=nu
negativ 1361 Tipul stației de epurare
negativ 1361       Stația de epurare din oraș este veche. dar funcțională - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
negativ 999       Stația de epurare din oraș este veche și nefuncțională - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
negativ 997       Stația de epurare din oraș este nouă sau modernizată - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1001 Prezența edificiilor (gropilor) pentru colectarea apelor uzate - 2.5 Număr - -
pozitiv 1003 Tipul de epurare
pozitiv 1003       Tip de epurare primară - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu -
pozitiv 1004       Tip de epurare secundară - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu -
pozitiv 1006 Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare - 46.37 % 54.39 % 57.44 %
pozitiv 1008 Gradul de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare
pozitiv 1008       Apartamente conectate la rețeaua publică de canalizare - 88.14 % 92.78 % 92.51 %
pozitiv 1009       Case individuale conectate la rețeaua publică de canalizare - 15.01 % 18.45 % 20.87 %
pozitiv 1011 Gradul de conformare la normativele de evacuare a apelor uzate prelevate din rețeaua centralizată 92.6 % 79.2 % 75.36 % 78.37 %
negativ 1013 Accidente în rețeaua de canalizare per km de rețea - 5.79 Accidente/km 9.27 Accidente/km 16.09 Accidente/km
pozitiv 1015 Ponderea rețelelor publice noi de canalizare - 5.77 % 6.12 % 0.65 %
pozitiv 1017 Ponderea rețelelor publice renovate de canalizare - 0.22 % - -
pozitiv 1277 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul canalizare și epurare pe cap de locuitor - 20.16 Lei/persoană 131 Lei/persoană 12.79 Lei/persoană
negativ 1021 Costul operațional pentru colectarea și epurarea unui m3 de apă uzată - 14.93 Lei/m3 12.32 Lei/m3 18.96 Lei/m3
negativ 1136 Costul operațional per kilometru de rețea publică de canalizare 55209.91 Lei/km 98752.82 Lei/km 174162.85 Lei/km 321094.41 Lei/km
negativ 1025 Tariful pentru serviciul de canalizare - epurare plătit de consumatorii casnici 6.21 Lei/m3 9.64 Lei/m3 7.79 Lei/m3 7.2 Lei/m3
pozitiv 1029 Gradul de acoperire a costurilor de către tarif pentru serviciul de canalizare - 70.47 % 258.15 % 170.5 %
pozitiv 1173 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de canalizare - 87.93 % 82.38 % 104.96 %
pozitiv 1271 Anul construcției stației de epurare - - 1986.05 Anul 1990.33 Anul
pozitiv 1275 Anul modernizării stației de epurare - - 1991.4 Anul 1982.33 Anul
pozitiv 1281 Fonduri externe în prestarea serviciului public de canalizare și epurare în localitate - 0.35 1=da; 0=nu 0.4 1=da; 0=nu 0.53 1=da; 0=nu
pozitiv 1285 Ponderea apei uzate recepționate de la consumatorii casnici - - 66.54 % 67.9 %
negativ 1289 Ponderea cheltuielilor pentru energia electrică pentru serviciul de canalizare și epurare - - 13.23 % 15.31 %
negativ 1293 Ponderea apelor uzate epurate necorespunzător (convențional) în total apă uzată trecută prin stațiile de epurare - - 15.74 % 18.68 %
pozitiv 1363 Valoarea investițiilor în serviciul de canalizare și epurare - - 1478909.09 Lei 9777593.33 Lei
pozitiv 1301 Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul de canalizare și epurare - - 59.22 % 31.52 %