Pagina se încarcă

Canalizare și epurare

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2019 2020 2021 2022
pozitiv 995 Prezența stației de epurare 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1003 Tipul de epurare
pozitiv 1003       Tip de epurare primară - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1004       Tip de epurare secundară - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1006 Gradul general de acces al locuințelor la serviciul public de canalizare 52.57 % 52.88 % 54.21 % 54.83 %
pozitiv 1011 Gradul de conformare la normativele de evacuare a apelor uzate prelevate din rețeaua centralizată 91.74 % 117.17 % 115.83 % 118.46 %
negativ 1013 Accidente în rețeaua de canalizare per km de rețea 19.77 Accidente/km 16.71 Accidente/km 15.26 Accidente/km 14.69 Accidente/km
pozitiv 1015 Ponderea rețelelor publice noi de canalizare - 0.99 % 5.56 % 6.01 %
pozitiv 1277 Valoarea anuală medie a investițiilor în sistemul canalizare și epurare pe cap de locuitor 48.92 Lei/persoană 58.69 Lei/persoană 30.87 Lei/persoană 83.53 Lei/persoană
negativ 1021 Costul operațional pentru colectarea și epurarea unui m3 de apă uzată 16.09 Lei/m3 10.37 Lei/m3 10.78 Lei/m3 12.04 Lei/m3
negativ 1136 Costul operațional per kilometru de rețea publică de canalizare 485249.91 Lei/km 464371.02 Lei/km 622586.43 Lei/km 466020.88 Lei/km
negativ 1025 Tariful pentru serviciul de canalizare - epurare plătit de consumatorii casnici 6.53 Lei/m3 9.64 Lei/m3 10.5 Lei/m3 12.02 Lei/m3
pozitiv 1029 Gradul de acoperire a costurilor de către tarif pentru serviciul de canalizare 71 % 193.69 % 125.81 % 100.01 %
negativ 1271 Anul construcției stației de epurare 1985.05 Anul 1988.95 Anul 1988.95 Anul 1988.95 Anul
pozitiv 1285 Ponderea apei uzate recepționate de la consumatorii casnici 64.15 % 68.67 % 66.92 % 67.19 %
negativ 1289 Ponderea cheltuielilor pentru energia electrică pentru serviciul de canalizare și epurare 11.54 % 21.32 % 9.89 % 12.06 %
pozitiv 1380 Funcționalitatea stațiilor de tratare și epurare a apelor uzate 100 % 100 % 99.93 % 99.9 %