Pagina se încarcă

Comrat

759
Descriere

Profilul localității prezintă date despre performanța orașului în furnizarea a cinci servicii publice de gospodărie comunală în baza informațiilor colectate de la Administrația Publică Locală pentru anul 2017. Performanța orașului este comparată cu cea a altor 25 orașe și municipii din Republica Moldova care au prezentat date.

Municipiul Comrat este capitala Unității Teritorial Autonome Găgăuzia, situat în Regiunea de Sud a Republicii Moldova, cu o populație de 23,266 locuitori. Consiliul municipal Comrat are în componență 27 de consilieri locali, care în comun cu primarul au drept de inițiativă și decizie asupra problemelor de interes local, inclusiv în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Primăria municipiului a răspuns pozitiv apelului Asociației ADEPT și a furnizate date despre serviciul apă, canalizare, salubrizare, transport rutier municipal de persoane și iluminat public stradal.

Concluzii

Unele constatări despre prestarea serviciilor de gospodărie comunală în municipiul Comrat în baza datelor furnizate de autoritățile locale:

  • Municipiul Comrat are conectate la serviciul public de alimentare cu apă 73,06% din locuințe, majoritatea branșamentelor fiind contorizate. Tariful pe care îl achită consumatorii casnici contorizați este de 15 lei per m3, iar pentru abonații necontorizați tariful este cel mai mare dintre localități, de 68,40 lei per persoană; 
  • Diferența dintre tariful mediu plătit de consumatori pentru un m3 de apă și costul operațional pentru producerea unui m3 de apă este de +7,31 lei/m3, în condițiile în care municipiul Comrat este al doilea oraș cu cele mai mari pierderi de apă din rețeaua de distribuție. Aici 64,48% din cantitatea de apă produsă se pierde înainte de a ajunge la consumatori (”apa nefacturată”);
  • Tariful plătit de consumatorii casnici pentru canalizare este unul dintre cele mai mari, de 15,36 lei per m3 apă uzată; 
  • Municipiul Comrat este unul din puținele orașe care dispune de o gunoiște autorizată pentru depozitarea deșeurilor municipale. Aici gunoiul se colectează zilnic atât de la blocurile cu apartamente cât și de la casele individuale. Astfel în municipiul Comrat se înregistrează cea mai mare cantitate de deșeuri colectate pe cap de locuitor în comparație cu restul orașelor și municipiilor care au furnizat date. În perioada anilor 2015-2017 au fost accesate fonduri externe în prestarea serviciului public de salubrizare;
  • Ponderea străzilor cu iluminat public stradal în lungimea totală a străzilor/drumurilor în municipiul Comrat este de 74,32%. Rata de acoperire a străzilor cu corpuri de iluminat este sub media localităților, cu doar 13,63 becuri/km. Pentru acest serviciu între anii 2015-2017 au fost accesate fonduri externe;
  • Municipiul Comrat dispune de serviciul de transport rutier local de persoane. Acesta acoperă circa 57% din lungimea totală a drumurilor din localitate. Capacitatea de transport a mijloacelor de transport din traficul local de persoane este de 162 locuitori per loc în transportul public, de circa 15 ori mai mică decât în municipiul Chișinău.