Pagina se încarcă

Iluminat public

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2019 2020 2021 2022
pozitiv 968 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal 71.66 % 73.53 % 76.35 % 78.99 %
pozitiv 970 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal nou/renovat în anul de referință 31.37 % 27.18 % 29.02 % 38.75 %
negativ 973 Costul operațional pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal 12965.48 Lei/km 13559 Lei/km 14807.95 Lei/km 12688.05 Lei/km
negativ 976 Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat 322.68 Kw/bec 189.33 Kw/bec 163.82 Kw/bec 134.12 Kw/bec
pozitiv 978 Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km 22.06 Corp de iluminat/km 27.4 Corp de iluminat/km 28.87 Corp de iluminat/km 29.93 Corp de iluminat/km
pozitiv 981 Ponderea corpurilor de iluminat eficiente 68.61 % 84.68 % 84.68 % 92.97 %
pozitiv 984 Durata medie a prestării serviciului de iluminat stradal
pozitiv 984       Durata media a iluminării stradale pe timp de iarnă 9.56 Ore 8.99 Ore 8.99 Ore 8.99 Ore
pozitiv 983       Durata medie a iluminării stradale pe timp de vară 6.32 Ore 5.53 Ore 5.53 Ore 5.53 Ore
pozitiv 1337 Valoarea anuală a investițiilor în serviciul de iluminat public stradal în pe cap de locuitor 47.76 Lei/persoană 35.57 Lei/persoană 152.54 Lei/persoană 98.53 Lei/persoană
pozitiv 1387 Ponderea cheltuielilor executate pentru iluminatul public în total cheltuieli precizate în bugetul local 84.75 % 84.94 % 88.63 % 90.34 %
pozitiv 1389 Chetuieli executate din bugetul local pentru iluminatul public per persoană 100.52 Lei 136.14 Lei 157.56 Lei 135.41 Lei