Pagina se încarcă

Iluminat public

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2012 2017 2018 2019
pozitiv 968 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal - 65.09 % 66.03 % 71.05 %
pozitiv 970 Ponderea străzilor cu iluminat public stradal nou/renovat în anul de referință - 22.43 % 37.75 % 35.69 %
negativ 973 Costul operațional pentru prestarea serviciului de iluminat public stradal - 12517.04 Lei/km 27402.66 Lei/km 17831.33 Lei/km
negativ 976 Consumul de electricitate pentru serviciul de iluminare stradală per corp de iluminat - 276.96 Kw/bec 236.36 Kw/bec 220.95 Kw/bec
pozitiv 978 Rata de acoperire cu corpuri de iluminat per km - 18.66 Corp de iluminat/km 21.88 Corp de iluminat/km 25.12 Corp de iluminat/km
pozitiv 981 Ponderea corpurilor de iluminat eficiente - 49.28 % 59.47 % 47.37 %
pozitiv 984 Durata medie a prestării serviciului de iluminat stradal
pozitiv 984       Durata media a iluminării stradale pe timp de iarnă - 9.92 Ore 10.95 Ore 9.94 Ore
pozitiv 983       Durata medie a iluminării stradale pe timp de vară - 6.63 Ore 7.62 Ore 7.18 Ore
negativ 986 Numărul reclamațiilor înregistrate ale cetățenilor cu referire la calitatea serviciului de iluminat stradal în localitate - 58.06 Reclamații 231.9 Reclamații 401.2 Reclamații
pozitiv 992 Fonduri externe în prestarea serviciului public de iluminare stradală în localitate - 0.56 1=da; 0=nu 0.42 1=da; 0=nu 0.25 1=da; 0=nu
pozitiv 1337 Valoarea anuală a investițiilor în serviciul de iluminat public stradal în pe cap de locuitor - 36.45 Lei/persoană 1268.08 Lei/persoană 337.71 Lei/persoană
pozitiv 1341 Ponderea investițiilor din mijloace proprii în serviciul iluminat public - - 48.43 % 60 %
pozitiv 1345 Ponderea investițiilor din finanțare externă sau fonduri naționale prin intermediul proiectelor aplicate de APL - - 14.37 % 6.67 %