Pagina se încarcă

Despre proiect

Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT a dezvoltat un instrument de măsurare comparativă a performanței administrației publice locale (APL) în furnizarea serviciilor de gospodărie comunală în baza unui set extins de indicatori pentru serviciul de aprovizionare cu apă, canalizare, salubrizare, iluminat public stradal și transport public de pasageri.

Pornind de la premisa că calitatea serviciilor de gospodărie comunală este determinată atât de eforturile sustenabile ale autorităților, transparența și eficiența acestora, cât și de cererea din partea comunității - portalul www.serviciicomunale.md vine să ofere informații bazate pe date cantitative despre toți acești factori dar și încurajează o mai mare participare a cetățenilor în procesul de monitorizare a performanței APL.  

Portalul și instrumentul de comparare a performanței APL este un prim demers de acest gen în Republica Moldova şi prezintă rezultatele testării unui şir de indicatori pentru măsurarea eficienţei, accesibilității, calității și rentabilității serviciilor furnizate locuitorilor oraşelor și municipiilor.

adept-logo

Scopul nostru este elabora şi promova mecanisme viabile de măsurare a performanţei în furnizarea de servicii publice locale, astfel încât aplicarea sistematică a acestor mecanisme să ducă la creşterea calităţii şi eficienţei serviciilor prestate cetăţenilor.  

Pe acest portal puteți genera comparații între localități pe diferite servicii sau pe indicatori separați. De asemenea, site-ul prezintă și topuri ale localităților în baza performanței cumulative pentru fiecare serviciu. Toate datele şi informaţiile prezentate pe site reies din datele furnizate de autorităţile locale şi descriu situaţia anului 2017. ADEPT a efectuat investigaţii suplimentare pentru verificarea datelor obţinute de la primării, şi unde a fost posibil aceste date au fost revăzute şi corectate.

Informaţia analizată a fost colectată de ADEPT în baza unei metodologii dezvoltate anterior cu partenerii de la Institutul pentru Politici Publice din România. Acest instrument de benchmarking a fost extins și perfecționat în 2018 cu ajutorul experților locali şi nu este singurul instrument posibil pentru măsurarea eficienţei şi eficacităţii serviciilor comunale. Ținând cont de acest fapt, indicatorii pot fi perfecţionaţi de către specialiştii în domeniu astfel încât să reflecte cât mai realist şi obiectiv situaţia serviciilor publice de gospodărie comunală.

Acest produs a fost realizat cu finanțare din partea UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. Responsabilitatea pentru conținutul site-ului aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.