Pagina se încarcă

Salubritate

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2019 2020 2021 2022
pozitiv 1091 Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare 69.08 % 72.47 % 69.99 % -
pozitiv 1097 Cantitatea de deșeuri colectate pe cap de locuitor 1.94 M3/locuitor 2.61 M3/locuitor 2.46 M3/locuitor -
pozitiv 1099 Gunoiști autorizate pentru depozitarea deșeurilor 1 Număr 1 Număr 1 Număr 1 Număr
negativ 1105 Gradul de acoperire al localității cu pubele stradale (coșuri de gunoi) 154.96 Locuitori/pubelă 79.62 Locuitori/pubelă 206.35 Locuitori/pubelă 204.12 Locuitori/pubelă
pozitiv 1112 Frecvența colectării deșeurilor
pozitiv 1112       Frecvența colectării deșeurilor la case individuale 6.09 Ori/lună 6.3 Ori/lună 6.3 Ori/lună 6.38 Ori/lună
pozitiv 1111       Frecvența colectării deșeurilor la bloc 19.65 Ori/lună 19.74 Ori/lună 19.83 Ori/lună 18.96 Ori/lună
pozitiv 1115 Tariful/taxa pentru serviciul de colectare, depozitare şi neutralizare a deșeurilor menajere
pozitiv 1115       Tariful la salubrizare pentru locuitorii la case individuale 19.34 Lei/lună/persoană 20.44 Lei/lună/persoană 22.75 Lei/lună/persoană 28.16 Lei/lună/persoană
pozitiv 1114       Tariful la salubrizare pentru locuitorii la bloc 11.75 Lei/lună/persoană 11.37 Lei/lună/persoană 12.29 Lei/lună/persoană 15.01 Lei/lună/persoană
negativ 1120 Costul operațional pentru evacuarea și depozitarea unui m3 de deșeuri 1214.57 Lei/m3 1326.02 Lei/m3 1524.34 Lei/m3 -
pozitiv 1124 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale 106.22 % 172.64 % 80.09 % 91.58 %
pozitiv 1126 Gradul de încasare a facturilor pentru serviciul de salubrizare 137.2 % 86.93 % 97.97 % 94.14 %
negativ 1305 Numărul gunoiștilor neautorizate (stihiinice) în localitate 6.38 Număr 2.75 Număr 2.5 Număr 2.63 Număr
pozitiv 1309 Ponderea străzilor de pe care se curăță zăpada 73.62 % 62.79 % 63.03 % 64.02 %
pozitiv 1317 Valoarea totală a investițiilor în serviciul de salubritate 639531.33 Lei 14980 Lei 580516.5 Lei 1688379.33 Lei
pozitiv 1321 Numărul de autovehicule utilizate la salubrizarea localității 10.1 Număr 6.33 Număr 6.67 Număr 6.78 Număr
pozitiv 1325 Vechimea medie a autovehiculelor utilizate pentru gestiunea deșeurilor 12.66 Ani 14.67 Ani 15.67 Ani 16.67 Ani
negativ 1329 Ponderea cheltuielilor pentru întreținerea autovehiculelor utilizate la salubrizarea și deszpăpezirea străzilor și drumurilor în localitate 8.58 % 6.64 % 5.91 % 5.22 %
pozitiv 1385 Pondera tarifului pentru serviciul de salubrita în venitul mediu lunar al unei persoane 1108.9 % 0.54 % 0.51 % 0.51 %