Pagina se încarcă

Salubritate

Negativ/pozitiv ID subcategorie Selectați un indicator Media pe localități
2012 2017 2018 2019
pozitiv 1091 Gradul general de acces al populației la serviciul public de salubrizare 43.06 % 70.56 % 67 % 70.06 %
pozitiv 1094 Gradul de acces al populației la serviciul public de salubrizare
pozitiv 1094       Case individuale cu acces la serviciul public de salubrizare - 56.48 % 48.99 % 54.71 %
pozitiv 1093       Apartamente cu acces la serviciul public de salubrizare - 94.21 % 80.04 % 82.29 %
pozitiv 1097 Cantitatea de deșeuri colectate pe cap de locuitor - 2.34 M3/locuitor 3.7 M3/locuitor 4.36 M3/locuitor
pozitiv 1099 Gunoiști autorizate pentru depozitarea deșeurilor - 0.73 Număr 0.83 Număr 0.84 Număr
pozitiv 1103 Gradul de autorizare a operatorilor care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor - 72.73 % 68.18 % 75 %
negativ 1105 Gradul de acoperire al localității cu pubele stradale (coșuri de gunoi) 290.53 Locuitori/pubelă 214.67 Locuitori/pubelă 155.35 Locuitori/pubelă 200.94 Locuitori/pubelă
pozitiv 1107 Gradul de salubrizare stradală a localităţii - 19.01 % 32.99 % 28.2 %
pozitiv 1109 Colectarea selectivă a deșeurilor - 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu 1 1=da; 0=nu
pozitiv 1111 Frecvența colectării deșeurilor
pozitiv 1111       Frecvența colectării deșeurilor la bloc - 22.24 Ori/lună 20.48 Ori/lună 21.33 Ori/lună
pozitiv 1112       Frecvența colectării deșeurilor la case individuale - 7.73 Ori/lună 5.74 Ori/lună 6.32 Ori/lună
pozitiv 1114 Tariful/taxa pentru serviciul de colectare, depozitare şi neutralizare a deșeurilor menajere
pozitiv 1114       Tariful la salubrizare pentru locuitorii la bloc 7.62 Lei/lună/persoană 10.55 Lei/lună/persoană 10.86 Lei/lună/persoană 11.46 Lei/lună/persoană
pozitiv 1115       Tariful la salubrizare pentru locuitorii la case individuale 14.1 Lei/lună/persoană 18.33 Lei/lună/persoană 18.15 Lei/lună/persoană 19.01 Lei/lună/persoană
negativ 1120 Costul operațional pentru evacuarea și depozitarea unui m3 de deșeuri - 128.37 Lei/m3 76.76 Lei/m3 104.68 Lei/m3
pozitiv 1313 Fonduri externe în prestarea serviciului public de salubrizare în localitate - 0.42 1=da; 0=nu 0.17 1=da; 0=nu 0.35 1=da; 0=nu
pozitiv 1124 Gradul de acoperire a cheltuielilor pentru serviciul de colectare, depozitare și neutralizare a deșeurilor municipale - 80.87 % 141.28 % 108.98 %
pozitiv 1126 Gradul de încasare a facturilor pentru serviciul de salubrizare - 100.36 % 86.94 % 91.73 %
negativ 1305 Numărul gunoiștilor neautorizate (stihiinice) în localitate - - 2.82 Număr 4.69 Număr
pozitiv 1309 Ponderea străzilor de pe care se curăță zăpada - - 60.74 % 71.92 %
pozitiv 1317 Valoarea totală a investițiilor în serviciul de salubritate - - 1357123.81 Lei 295100 Lei
pozitiv 1321 Numărul de autovehicule utilizate la salubrizarea localității - - 11.76 Număr 13.44 Număr
pozitiv 1325 Vechimea medie a autovehiculelor utilizate pentru gestiunea deșeurilor - - 13.12 Ani 14.09 Ani
negativ 1329 Ponderea cheltuielilor pentru întreținerea autovehiculelor utilizate la salubrizarea și deszpăpezirea străzilor și drumurilor în localitate - - 12.67 % 9.31 %
pozitiv 1333 Valoarea anuală medie a investițiilor în serviciul public de salubrizare î pe cap de locuitor - 15.67 Lei/persoană 37.65 Lei/persoană 10.76 Lei/persoană