Pagina se încarcă

ANRE a avizat tarifele pentru Î.M. „Apă-Canal Cantemir” pentru anul 2020

31 Iulie 2020
|

La, 21 iulie 2020, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desfășurat o ședință publică în regim online.

În temeiul actelor normative în vigoare, Î.M. „Apă-Canal Cantemir” a solicitat Agenției avizarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru anul 2020. Drept urmare a analizei solicitării, a documentelor justificative și a notei informative întocmite de specialiștii ANRE, Consiliul de Administrație al ANRE a avizat tarifele pentru prestarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, de canalizare și epurare a apelor uzate de către Î.M. „Apă-Canal Cantemir” pentru anul 2020 în valoare de 22,72 lei/m3, cu 5,27 lei/m3 mai mic decât cel solicitat de operator, din care pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă – 15,13 lei/m3, cu 1,72 lei/m3 mai mic decât cel solicitat, iar pentru serviciul public de canalizare – 7,59 lei/m3, cu 3,55 lei/m3 mai mic decât a fost solicitat.

La examinarea calculelor prezentate de către operator, specialiștii ANRE au aplicat principiul suportării de către consumatori doar a cheltuielilor justificative, minim necesare operatorului pentru desfășurarea activității reglementate. Principalii parametri de actualizare și factori de influență aplicați la examinare au fost volumul total de apă prognozat care urmează a fi furnizat în anul 2020; volumul prognozat al apelor uzate deversate în rețelele publice de canalizare pentru anul 2020; valoarea consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă aprobat de către ANRE; planul de investiții pentru anul 2020 aprobat de ANRE,  indicele prețului de consum prognozat în Republica Moldova pentru anul 2020 etc.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Consiliul local Cantemir, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data primirii de la Agenție a avizului privind cuantumul tarifelor, urmează să aprobe tarifele avizate de Agenție și să le publice în sursele mass-media locale.

Ştiri recente

| Nisporeni , | Soroca

lți consumatorii casnici din vor achita mai mult pentru serviciul public de alimentare cu apă

| Nisporeni , | Soroca

lți consumatorii casnici din vor achita mai mult pentru serviciul public de alimentare cu apă